لیست قیمت

نام محصول – عایق فویل دار    قیمت هر متر مربع بریال

ایزوگام شرق دونیا    ۰۰۰۰۰
ایزوگام زاگرس شرق    ۰۰۰۰۰
ایزوگام ملکه شرق    ۰۰۰۰۰
ایزوگام پشم شیشه برتر    ۰۰۰۰۰
ایزوگام حریر پوشان    ۰۰۰۰۰
ایزوگام خوش پوشان    ۰۰۰۰۰
ایزوگام قمر شرق    ۰۰۰۰۰

جهت خرید و دریافت قیمت بروز محصولات شرکت با ما تماس بگیرید .

شماره های تماس :

همراه ۱ :  ۰۹۱۸۳۶۵۵۵۷۹

همراه ۲ :  ۰۹۱۲۰۶۶۰۱۸۵

تلفن  :‌  ۰۸۶۴۴۲۲۲۳۸۰